Ladataan ...

Tuulipuistot

Our hallmark

COYDE tiedostaa ympäristönsuojelun merkityksen ja pyrkii minimoimaan ympäristöön kohdistuvan kuormituksen etsimällä kestäviä ratkaisuja ja kehittämällä jatkuvasti palveluidensa laatua, mikä mahdollistaa integroidun johtamisjärjestelmän.

Uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen on perustavanlaatuinen tarve ja kestävän kehityksen edellytys nyky-yhteiskunnassa, jota luonnehtii alati kiihtyvä energiankulutus. COYDE toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta aurinkoenergia- ja tuulivoimaprojektiensa kautta.

kestävyys

Tuulipuistot ovat perustavanlaatuinen osa identiteettiämme, sillä olemme toteuttaneet lukuisia merkittäviä hankkeita maalla ja merellä niin Espanjassa kuin Pohjoismaissakin, ja olemme kehittyneet alan erityisosaajiksi ja saaneet valtuudet rakentaa järjestelmiä johtaville tuulivoima-alan toimijoille Siemensille ja Vestasille