Ladataan ...

Tietosuojakäytäntö

1. Käyttäjän tiedot


Coyde Obras Y Desarrollos SLU, jäljempänä VASTUULLINEN, vastaa käyttäjän henkilötietojen käsittelystä ja ilmoittaa sinulle, että näitä tietoja käsitellään 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) säännösten mukaisesti luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta varten, jotta saadaan seuraavat käsittelytiedot:

Hoidon loppu: Pidä liikesuhde käyttäjän kanssa. Hoidon suunnitellut toimenpiteet ovat:

 • *
  Kaupallisen mainosviestinnän lähettäminen sähköpostitse, faksilla, tekstiviestinä, multimediaviestinä, sosiaalisissa yhteisöissä tai millä tahansa muulla nykyisellä tai tulevaisuuden sähköisellä tai fyysisellä tavalla, joka mahdollistaa kaupallisen viestinnän. Nämä viestit toimittaa VASTUULLISET ja liittyvät heidän tuotteisiinsa ja palveluihinsa tai heidän yhteistyökumppaneihinsa tai toimittajiinsä, joiden kanssa hän on tehnyt menekinedistämissopimuksen. Tässä tapauksessa kolmansilla osapuolilla ei ole koskaan pääsyä henkilötietoihin.
 • *
  Suorita tilastolliset tutkimukset
 • *
  Käsittele tilauksia, pyyntöjä tai minkä tahansa tyyppisiä pyyntöjä, jotka käyttäjä tekee minkä tahansa saatavana olevien yhteyslomakkeiden kautta.
 • *
  Lähetä verkkosivuston uutiskirje.

Tietojen säilyttämiskriteerit: säilytettiin niin kauan kuin hoidon lopettamisen ylläpitämisellä on molemminpuolista etua ja kun se ei ole enää tarpeellista tähän tarkoitukseen, ne poistettiin toteuttamalla riittävät turvatoimenpiteet tietojen pseudonymisoinnin varmistamiseksi tai heidän täydellinen tuhoaminen..

Tietoliikenne: Tietoja ei toimitettu kolmansille osapuolille, paitsi laillinen velvoite.

Käyttäjää avustavat oikeudet:

 • *
  Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • *
  Oikeus tutustua tietoihisi, oikaista, siirtää ja poistaa tietojasi sekä rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä.
 • *
  Oikeus tehdä vaatimus valvontaviranomaiselle (agpd.es), jos katsot, että hoito ei ole voimassa olevien määräysten mukainen.

Yhteystiedot käyttämään oikeuksiasi:
Postiosoite: Coyde Obras Y Desarrollos SLU. Cl Avocado 41, rakennus A1 4.4, 28054 MADRID (MADRID)

2. Käyttäjän antamien tietojen pakollisuus tai valinnaisuus


Käyttäjät, merkitsemällä vastaavat ruudut ja syöttämällä tietoja kenttiin, merkitty tähdellä (*) yhteyslomakkeessa tai esittämällä latauslomakkeet, hyväksyvät nimenomaisesti, vapaasti ja yksiselitteisesti, että heidän tietonsa ovat palveluntarjoajan on osallistuttava pyyntöösi, jos tiedot on vapaaehtoisesti sisällytetty jäljellä oleviin kenttiin. Käyttäjä takaa, että VASTUULLISELLE toimitetut henkilötiedot ovat totuudenmukaisia ja on vastuussa niiden muutosten ilmoittamisesta.

VASTUULLINEN ilmoittaa ja nimenomaisesti takaa käyttäjille, että heidän henkilötietojaan ei siirretä missään tapauksessa kolmansille osapuolille ja että aina kun he siirtävät minkäänlaisia henkilötietoja, käyttäjän on pyydettävä aiemmin nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä suostumusta. Kaikki verkkosivuston kautta pyydetyt tiedot ovat pakollisia, koska ne ovat välttämättömiä optimaalisen palvelun tarjoamiseksi Käyttäjälle. Jos kaikkea tietoa ei toimiteta, ei taata, että tarjotut tiedot ja palvelut mukautetaan täysin tarpeitasi vastaaviin.

3. Turvatoimenpiteet


VASTAAVA noudatti voimassa olevien henkilötietojen suojaamista koskevien asetusten säännösten mukaisesti kaikkia GDPR-asetusten säännöksiä, jotka koskevat hänen vastuullaan olevien henkilötietojen kohtelua, ja ilmeisesti asetuksen 5 artiklassa kuvailtujen periaatteiden mukaisesti. GDPR, jota varten heitä kohdellaan laillisesti, lojaalisti ja avoimesti suhteessa asianosaiseen ja tarkoituksenmukaista, asiaankuuluvaa ja rajoitettua siihen, mikä on välttämätöntä suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin heitä kohdellaan.

VASTUULLINEN takaa, että hän on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset käytännöt soveltaakseen GDPR: n asettamia turvatoimenpiteitä käyttäjien oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi ja toimittanut asianmukaiset tiedot, jotta he voivat käyttää niitä.