Ladataan ...

Oikeudellinen huomautus

Tietoyhteiskunnan palvelujen laki (LSSI)


Coyde Obras Y: n verkkosivustosta vastaava, tästä eteenpäin VASTUULLINEN, asettaa tämän asiakirjan käyttäjien saataville, jonka kanssa se aikoo noudattaa 11. heinäkuuta annetussa laissa nro 34/2002 säädettyjä velvoitteita. Tiedotus ja sähköinen kaupankäynti (LSSICE), BOE nro 166, sekä tiedottaa kaikille verkkosivuston käyttäjille käyttöehdoista. Henkilö, joka käyttää tätä verkkosivustoa, ottaa käyttäjän aseman, sitoutuen noudattamaan ja tiukasti noudattamaan tämän sivuston säännöksiä sekä kaikkia muita sovellettavia lakimääräyksiä. Coyde Obras Y Desarrollos SLU pidättää oikeuden muokata kaikenlaista tietoa, joka saattaa esiintyä verkkosivustolla, ilman velvollisuutta ennakkoon ilmoittaa tai ilmoittaa käyttäjille mainituista velvoitteista, mikä ymmärretään riittävänä julkaistuaan Coyde Obrasin verkkosivuilla. Y Desarrollos SLU.

1. Tunnistetiedot


Verkkotunnus: coyde.es
Kaupallinen nimi: Coyde Obras Y Desarrollos SLU
Yrityksen nimi: Coyde Obras Y Desarrollos SLU
NIF: B86051661
Rekisteröity toimisto: Cl Aguacate 41, Edif. A1 4.4 , 28054 MADRID (MADRID)
Puhelin: +34 912 772 240
sähköposti: pereira@coyde.es
Rekisteröity rekisteriin (Mercantile / Public): Madridin kaupallinen rekisteri, nide 2833, kirja 0, Folio 107, osa 8, arkki: M508539

2. Teollis - ja tekijänoikeudet


Verkkosivusto, joka sisältää, mutta ei rajoittuen, sen ohjelmoinnin, muokkaamisen, kokoamisen ja muut sen toiminnan kannalta välttämättömät elementit, mallit, logot, tekstin ja / tai grafiikan, ovat VASTUULLISEN omaisuutta tai, jos kyse on, tekijöiden lisenssi tai nimenomainen valtuutus. Kaikki verkkosivuston sisältö on asianmukaisesti suojattu teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla säännöksillä, ja se on rekisteröity vastaaviin julkisiin rekistereihin. Riippumatta käyttötarkoituksesta, johon ne on tarkoitettu, täydellinen tai osittainen jäljentäminen, käyttö, hyödyntäminen, jakelu ja markkinointi edellyttää joka tapauksessa VASTAAVAN ennakkoon kirjallista lupaa. Kaikenlaista käyttöä, jota ei ole aiemmin sallittu, pidetään tekijän vakavien immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien loukkaavana. VASTUULLISEN ulkopuolella olevat mallit, logot, teksti ja / tai grafiikat, jotka saattavat näkyä verkkosivustolla, kuuluvat omistajilleen, jotka ovat itse vastuussa mahdollisista kiistoista, joita heihin voi liittyä. VASTUULLISEN valtuuttaa nimenomaisesti, että kolmannet osapuolet voivat ohjata suoraan verkkosivuston tiettyyn sisältöön ja joka tapauksessa ohjata uudelleen verkkosivuston pääverkkosivulle. VASTUULLINEN henkilö tunnustaa omistajiensa hyväksi vastaavat teollis- ja tekijänoikeudet, eikä tarkoita heidän pelkkää mainitsemistaan ​​tai verkkosivustolla esiintymistä oikeuksien tai vastuun olemassaolosta samoin kuin heidän suositusta, sponsoroinnista tai suosituksesta. Jos haluat tehdä minkäänlaisia ​​huomautuksia teollis- ja tekijänoikeuksien sekä minkä tahansa verkkosivuston sisällön mahdollisista loukkauksista, se voi tehdä sen sähköpostitse pereira@coyde.es

3. Vapautus vastuusta


VASTUULLINEN on vapautettu kaikesta vastuusta, joka johtuu verkkosivustollasi julkaistuista tiedoista, aina kun kolmas osapuoli on manipuloinut näitä tietoja tai ottanut ne käyttöön.

Evästeiden käyttö
Tämä verkkosivusto voi käyttää teknisiä evästeitä (pieniä tietotiedostoja, jotka palvelin lähettää sivua käyttävän tietokoneelle) tiettyjen toimintojen suorittamiseksi, joita pidetään välttämättöminä sivuston moitteettoman toiminnan ja visualisoinnin kannalta. Käytetyillä evästeillä on joka tapauksessa väliaikainen luonne, jonka ainoana tarkoituksena on navigointi, ja ne katoavat käyttäjän istunnon päättyessä. Joka tapauksessa nämä evästeet tarjoavat henkilökohtaisia ​​tietoja itsessään, eikä niitä käytetä niiden keräämiseen. Evästeiden avulla on myös mahdollista, että palvelin, jossa verkkosivusto sijaitsee, tunnistaa käyttäjän käyttämän selaimen selaamisen helpottamiseksi, esimerkiksi mahdollistamalla aiemmin rekisteröityneiden käyttäjien pääsyn alueille, palveluille, tarjoukset tai kilpailut, jotka on varattu yksinomaan heille ilman, että joudut ilmoittautumaan jokaiselle vierailulle. Niitä voidaan käyttää myös mittaamaan yleisöä, liikenneparametreja, seuraamaan edistymistä ja merkintöjen määrää jne., Jotka ovat näissä tapauksissa teknisesti tarpeettomia, mutta hyödyllisiä evästeitä käyttäjälle. Tämä verkkosivusto ei asenna tarpeettomia evästeitä ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.

Käyttäjällä on mahdollisuus määrittää selaimessa hälytys evästeiden vastaanottamisesta ja estää sen asentaminen tietokoneellesi. Tarkista selaimesi ohjeet laajentaaksesi näitä tietoja.

Linkkikäytäntö
Sivustolta on mahdollista, että se ohjataan muiden valmistajien verkkosivustojen sisältöön. Koska VASTUULLINEN ei aina pysty hallitsemaan kolmansien osapuolten omille verkkosivustoilleen esittämää sisältöä, se ei ota minkäänlaista vastuuta mainitusta sisällöstä. Koko Tässä tapauksessa se jatkaa minkä tahansa sisällön, joka voisi olla ristiriidassa kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, moraalin tai yleisen järjestyksen kanssa, peruuttamista, jatkamalla välittömästi uudelleen suuntautumista mainitulle verkkosivustolle ja ilmoittamalla toimivaltaisille viranomaisille kyseisestä sisällöstä.
VASTUULLINEN ei ole vastuussa informaatiosta ja tallennetusta sisällöstä, joka on ennakoiva, mutta ei rajoittava, foorumeissa, keskusteluissa, blogin luomisessa, kommentteissa, sosiaalisissa verkostoissa tai muilla tavoilla, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat julkaista sisältöä itsenäisesti VASTUULLISELLA verkkosivustolla. LSSICE: n 11 ja 16 artiklan säännösten mukaisesti on kuitenkin asetettu kaikkien käyttäjien, viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen saataville, tekemällä aktiivista yhteistyötä kaiken sisällön peruuttamisessa tai tarvittaessa estämisessä, joka voi vaikuttaa tai olla ristiriidassa kansallisen tai kansainvälinen lainsäädäntö, kolmansien osapuolten oikeudet tai moraali ja yleinen järjestys. Jos käyttäjä katsoo, että verkkosivustolla on jotain sisältöä, joka saattaa olla alttiina tälle luokitukselle, ilmoita siitä heti järjestelmänvalvojalle verkkosivustosta.
Tämä verkkosivusto on tarkistettu ja testattu toimimaan oikein. Periaatteessa voit varmistaa oikean toiminnan 365 päivää vuodessa, 24 tuntia vuorokaudessa. VASTAAVA ei kuitenkaan sulje pois tiettyjen ohjelmointivirheiden mahdollisuutta tai että ylivoimaisen esteen, luonnonkatastrofien, lakkojen tai vastaavien olosuhteiden vuoksi pääsy verkkosivuille on mahdotonta.

IP-osoitteet
Verkkosivuston palvelimet tunnistavat käyttäjän käyttämän IP-osoitteen ja toimialueen nimen automaattisesti. IP-osoite on numero, joka automaattisesti määritetään tietokoneelle, kun se muodostaa yhteyden Internetiin. Kaikki nämä tiedot rekisteröidään asianmukaisesti rekisteröidyssä palvelintoimintotiedostossa, joka mahdollistaa tietojen myöhempää käsittelyä. Jotta saataisiin vain tilastolliset mittaukset, joiden avulla voidaan tietää sivujen näyttökertojen lukumäärä, web-palvelimille tehtyjen käyntien lukumäärä. , käyntien järjestys, tukiasema jne.


4. Sovellettava laki ja toimivalta


Kaikkien tähän verkkosivustoon tai sen kehittämään toimintaan liittyvien riitojen tai kysymysten ratkaisemiseksi sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä, jonka ne toimittavat nimenomaisesti osapuolille ja jotka ovat toimivaltaisia ratkaisemaan kaikki riidat, jotka syntyvät tai liittyvät sen käyttöön tuomioistuimissa. lähinnä MADRID.